1995-6

ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2/1996

ΒΑΓΑΒΑΝΙΔΗΣ

1-0

1-0

ΣΤΑΛΙΔΗΣ

ΒΡΥΖΑΣ Δ.

1-0

 

ΔΑΡΑΜΙΛΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΥ Π.

1-0

 

ΦΥΤΙΑΝΟΣ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

1-0

 

ΒΙΤΣΑΤΖΕ

ΜΠΑΣΛΗΣ

1/2-1/2

1/2-1/2

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΒΡΑΚΙΔΟΥ

1-0

 

ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ Α.

ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ

1-0

 

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ

ΒΟΥΛΚΑΚΗΣ

1-0

1-0

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

1-0

1-0

ΜΠΑΝΗ

ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ

1/2- 1/2

0-1

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ.

1-0

1-0

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΦΙΔΟΥ

0-1

 

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ Γ.

ΒΛΑΧΟΥ

1-0

 

ΣΑΡΙΟ Μ.

ΒΡΑΓΟΤΕΡΗΣ

1-0

ΤΣΙΠΟΥΛΙΔΗΣ

1-0

ΒΡΥΖΑΣ Ν.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

0-1

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

1-0

ΣΑΡΙΟ Τ.

 

ΚΟΤΖΕΣ

ΠΑΥΛΟΥ

1-0

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ

ΤΣΑΝΓΚ

1-0

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν.

 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

1/2-1/2

ΣΤΑΛΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ

1-0

ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ Δ.

1-0

ΠΕΠΠΕΣ

ΒΟΥΛΚΑΚΗ

1-0

ΜΟΥΡΑΝΤΟΒΑ

 

ΡΩΣΙΔΗΣ

ΤΖΙΒΑΝΗ

1-0

ΠΑΝΙΔΟΥ

 

ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1-0

ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ

 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

1/2-1/2

ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ

ΠΕΠΕΣ

0-1

ΒΡΥΖΑΣ Ν.

ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ

1-0

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΩΣΙΔΗΣ

0-1

ΚΟΝΤΖΕΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

1-0

ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1-0

ΤΖΙΒΑΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

0-1

ΤΣΑΝΓΚ

ΒΟΥΛΚΑΚΗ

0-1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ

0-1

ΒΡΑΓΟΤΕΡΗ

ΠΑΥΛΟΥ

0-1

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

Τελευταία ενημέρωση: 6/6/1998
Από το χρήστη: Κ.Γ.