ΝΗΠΙΑ
Rank Name Pts Res. SB.
1 ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 0 10.00 Πρόκριση
2 ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 0 6.00 Πρόκριση
3 ΤΑΜΠΑΤΑΜΠΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ 2 1 3.00 Πρόκριση
4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2 0 2.00 Πρόκριση
5 ΜΠΑΡΜΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 1 1.00
6 ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 0 2.00